ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons

> Projekt-kluczowy-5.3

Projekt kluczowy 5.3

Park jest w trakcie realizacji projektu „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”, rozszerzonego zadaniem pn. Zwiększenie potencjału laboratoryjnego Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum”.

Jego ideą jest rozbudowa infrastruktury technicznej Parku Naukowo-Technologicznego w Katowicach i stworzenie na Śląsku pierwszych laboratoriów do rozwoju technologii energooszczędnych i odnawialnych źródeł energii. Dzięki Inwestycji na początku 2014 roku powstał niepowstarzalny dotąd na skalę Europy Środkowo-Wschodniej budynek pasywny o powierzchni użytkowej przeszło 7 500 m2. Wcześniej w  2012 roku zrewitalizowano także budynek o powierzchni ok. 738 m2. W połowie 2015 r. Park zakończył dwie ostatnie "zielone" inwestycje: halę montażowo-magazynową do nowoczesnych wdrożeń OZE (3 000 m2) oraz kolejny budynek produkcyjny, wybudowany w standardzie niskoenergetycznym (1 200 m2).

Budynek pasywny

Powierzchnia budynku pasywnego została dostosowana do potrzeb firm technologicznych, dlatego powstały w nim pomieszczenia na laboratoria wyposażone m.in. w instalację chłodu technologicznego, szerokie łącza światłowodowe oraz demonstracyjne instalacje fotowoltaiczne. Data Center, które także się w nim znalazło to ośrodek przetwarzania i archiwizacji danych, udostępniany najemcom Parku i innym zainteresowanym. Działające już Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych zostało rozszerzone o możliwość badania zachowań urządzeń pod kątem emisji zakłóceń do sieci, oraz certyfikację odbiorników i przyrządów pomiarowych. Wszystko to, by lepiej zarządzać rozporoszonymi źródłami energii i stworzyć w Parku "energetyczną wyspę". To oferta skierowana przede wszystkim do innowacyjnych firm technologicznych, zwłaszcza z branży OZE.

Centrum szkoleniowe

W drugim budynku powstało Centrum Testowania Systemów Solarnych, czyli specjalistyczne laboratorium wyposażone w "sztuczne słońce", które umożliwia testowanie kolektorów i systemów słonecznych. Ten sam obiekt jest też siedzibą Centrum Szkoleniowego Nowoczesnych Technik Grzewczych. Z jego usług mogą korzystać instalatorzy kotłów na paliwa stałe, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i systemów wentylacji. We wrześniu 2015 r. szkolenia te uzyskały akredytację, dzięki której instalatorzy po ukończeniu szkolenia mogą przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego w Urzędzie Dozoru Technicznego i nabyć status Certyfikowanego Instalatora OZE!

Hala montażowo-magazynowa

Hala montażowa jest kolejnym miejscem, w którym nowoczesne firmy mogą realizować swoje projekty lub rozwijają nowe linie produkcyjne związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Pod względem konstrukcji i efektywności, obiekt ten odpowiada standardom budynków niskoenergetycznych. Powierzchnia budynku to ok. 3000 m2, z czego połowę zajmuje powierzchnia wdrożeniowa.

Kolejny niskoenergetyczny budynek

Budynek ma przeznaczenie montażowo-usługowe, a jego powierzchnia obejmuje ok. 1200 m2. Przyjęte rozwiązania architektoniczne i technologiczne powodują, że jest to obiekt niskoenergetyczny, którego zapotrzebowanie na energię grzewczą nie przekracza 40 kWh/m2/rocznie.

Największa badawcza instalacja fotoogniw

Ważnym elementem budynku pasywnego i niskoenergetycznych hal jest instalacja fotowoltaiczna, która produkuje energię elektryczną na potrzeby całego Parku. Instalacja jest częścią Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych oraz Laboratorium Ogniw Fotowoltaicznych. Całość zbudowana jest z ponad 1 000 modułów fotowoltaicznych, co łącznie pozwala uzyskać ok. 350 kWp mocy. To czyni z niej największą badawczą instalację fotowoltaiczną w Polsce!


Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w ramach projektu świadczy także specjalistyczne usługi badawczo-rozwojowe, doradcze i szkoleniowe. Odbiorcami oferty są firmy technologiczne działające w branży poszanowania energii i OZE.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowita wartość inwestycji po jej rozszerzeniu to ok. 129 mln zł. Wsparcie Projektu ze środków EFRR i budżetu państwa stanowi 85%.

Budynek pasywny
Laboratorium sztucznego słońca
Centrum Szkoleniowe
Powierzchnia Wdrożeniowa
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .