ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons

> Pelne-energii-warsztaty-dla-szkol

Pełne energii warsztaty dla szkół

Pełne energii warsztaty dla szkół

Miasteczko Energii, szkoła ekologii, warsztaty programowania. Do tego debaty oksfordzkie o polityce klimatycznej dla Śląska i popołudniowy piknik. Tyle atrakcji przygotowaliśmy z okazji Majówki Pełnej Pozytywnej Energii. Jej pierwsza część miała formę zajęć edukacyjnych dla uczniów katowickich szkół.

Działo się 17 maja 2019 w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum. Od rana odwiedzały nas grupy dzieci i młodzieży szkolnej, by wziąć udział w warsztatach edukacyjnych z zakresu efektywności energetycznej, ekologii, ochrony środowiska i ochrony klimatu. Odbywały się one pod hasłem Forum Nowej Energii.

Najmłodsi, ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Katowicach, uczestniczyli w pogadankach na temat poszanowania energii i chwalili się znajomością sposobów jej pozyskiwania ze źródeł odnawialnych. Z upodobaniem zwiedzali, przygotowane specjalnie dla nich, Miasteczko Energii i szukali sposobów na poprawę jakości powietrza w swojej okolicy.

Starsi, uczniowie Zespołu Szkół Prywatnych i Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny, programowali przy użyciu narzędzia Game Code Lab, dyskutowali o efektywności energetycznej i współodpowiedzialności za klimat. Z kolei młodzież z techników, w tym uczniowie Technikum nr 8 w Katowicach oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza debatowali na tematy związane z polityką klimatyczną, elektromobilnością oraz ograniczaniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Teza: czy polityka klimatyczna jest szansą czy zagrożeniem dla Śląska? przyniosła zwycięstwo drużynie propozycji z Technikum nr 8. 

Po południu odbył się kulturalno – rozrywkowy piknik, z którego relację można obejrzeć tutaj

Zorganizowana w Parku Majówka tematycznie korespondowały z wcześniejszymi Piknikami Nauki i Kultury. Przy realizacji tegorocznych warsztatów współpracowaliśmy z przedstawicielami: Planergii, Game Code Lab, Groupon Katowice, którym dziękujemy za pomoc.

Majówka Pełna Pozytywnej Energii odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Patronat medialny nad wydarzeniami objęli: Dziennik Zachodni, Nasze Miasto, TVP3 Katowice, Wojs Media.

Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019

Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Majówka Pozytywnej Energii. Warsztaty dla szkół 17 maja 2019
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .