ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons

> NCBR-pomaga-przekuwac-idee-w-biznesowy-sukces

NCBR pomaga przekuwać idee w biznesowy sukces

NCBR pomaga przekuwać idee w biznesowy sukces
6 listopada 2019 w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach odbyło się spotkanie informacyjno-warsztatowe NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). W jego trakcie przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju udzielali przedsiębiorcom i naukowcom praktycznych wskazówek, jak zdobyć środki na rozwój projektów badawczo-rozwojowych.
 

Eksperci przybliżyli zasady aplikowania, finansowania i realizowania innowacyjnych projektów w ramach Funduszy Europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem trwającego do 16 grudnia 2019 r. naboru do konkursu NCBR Szybka Ścieżka. Jego budżet wynosi aż 1,1 mld zł.

Śląskie wyróżnia się w skali kraju pod względem wysokości dofinansowania innowacji z NCBR. W 2018 r. wsparcie uzyskały 354 projekty B+R z regionu. Na terenie województwa mieszka ponad 4,5 mln ludzi, co daje najwyższy w Polsce wskaźnik gęstości zaludnienia. Region nie tylko jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych w kraju, ale posiada również silne i zróżnicowane zaplecze naukowo-badawcze. Działają tu 32 uczelnie wyższe, liczne instytucje badawczo-rozwojowe, a wiedzę zdobywa ponad 110 tys. studentów. Zachętą dla inwestorów jest także funkcjonowanie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.1 Współpraca biznesu ze środowiskami naukowymi w ramach konkursu Szybka Ścieżka przyczynia się w bardzo konkretny sposób do dalszego rozwoju innowacyjnej gospodarki w regionie.

Dla kogo Szybka Ścieżka

W ramach Szybkiej Ścieżki o dofinansowanie mogą się ubiegać duże, średnie, małe przedsiębiorstwa i start-upy. W tym roku po raz pierwszy do konkursu zaproszono również konsorcja przedsiębiorców oraz jednostek naukowych. Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie nawet do 80 proc. wartości ich projektu. Pozostałe 20 proc. powinno pochodzić ze środków własnych. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. Przypomnijmy: termin składania wniosków upływa 16 grudnia.

Nowością w tym roku są również konkursy tematyczne w Szybkiej Ścieżce: pierwszy dedykowany jest projektom z zakresu technologii kosmicznych, drugi – technologii tworzyw sztucznych (w obu konkursach nabór wniosków w terminie 2 września – 15 listopada). Trwa także nabór w konkursie dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence (termin zgłoszeń upływa 29 listopada). W październiku ogłoszony został kolejny konkurs tematyczny: Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska. Wnioski w nim można składać od 14 listopada 2019 r. do 14 stycznia 2020 r. Łączny budżet konkursów w drugiej połowie 2019 r. to już 1,83 mld zł.

Do tej pory odbyło się blisko 90 podobnych warsztatów w całym kraju, a planowane są kolejne. Udział w nich jest bezpłatny.

 • Więcej informacji o konkursie Szybka Ścieżka dostępnych jest na stronie ncbr.gov.pl/szybkasciezka.
 • Jeśli chcesz zweryfikować założenia swojego projektu i dowiedzieć się, czy ma on szanse na dofinansowanie, skorzystaj z Asystenta Innowacji na www.ncbr.gov.pl.
 • O konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uzyskasz informacje również w Punkcie Informacyjnym w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, pod numerem telefonu 22 39 07 170 lub pisząc na adres info@ncbr.gov.pl

Nie wiesz, jak zacząć? Zrób STEP

Przedsiębiorcy zainteresowani realizacją projektów badawczo-rozwojowych przy wsparciu z Funduszy Europejskich mogą również skorzystać z bezpłatnego narzędzia Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł (STEP), realizowanego dzięki współpracy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, instytucji wdrażających działania konkursowe w ramach POIR, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz ekspertów posiadających doświadczenie w ocenie wniosków konkursowych. STEP składa się z dwóch ścieżek wsparcia, dostosowanych do potrzeb poszczególnych przedsiębiorców.

STEP ścieżka I, Weryfikacja Pomysłu na Projekt jest skierowany do przedsiębiorców, którzy mają już konkretny pomysł na projekt i chcieliby go zweryfikować pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania z POIR oraz pod kątem określenia mocnych i słabych stron pomysłu w kontekście kryteriów konkursowych.

Z kolei STEP ścieżka II, Innovation Coach to oferta dla firm, które chciałyby prowadzić prace z obszaru B+R+I, ale nie mają doświadczenia w tym zakresie ani nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków publicznych na realizację innowacyjnych projektów.

Oba instrumenty są bezpłatne, dostępne dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. Można z nich skorzystać w każdej chwili. Informacje o zasadach i korzyściach z udziału dostępne są na stronach: www.poir.gov.pl/step (STEP I) oraz www.innovationcoach.pl (STEP II).

 

źródło: materiały prasowe NCBR

Szybka ścieżka. Warsztaty informacyjne NCBR 6.11.2019

Szybka ścieżka. Warsztaty informacyjne NCBR 6.11.2019
Szybka ścieżka. Warsztaty informacyjne NCBR 6.11.2019
Szybka ścieżka. Warsztaty informacyjne NCBR 6.11.2019
Szybka ścieżka. Warsztaty informacyjne NCBR 6.11.2019
Szybka ścieżka. Warsztaty informacyjne NCBR 6.11.2019
Szybka ścieżka. Warsztaty informacyjne NCBR 6.11.2019
Szybka ścieżka. Warsztaty informacyjne NCBR 6.11.2019
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .