ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons

> Konferencja-Innowacyjne-rozwiazania-IT-w-przemysle-4.0

Konferencja: Innowacyjne rozwiązania IT w przemyśle 4.0

Konferencja: Innowacyjne rozwiązania IT w przemyśle 4.0

W imieniu organizatorów zapraszamy do uczestnictwa w konferencji pt. Innowacyjne rozwiązania IT w przemyśle 4.0, która odbędzie się w Katowicach w dniach 26 - 27 maja 2022 r. Konferencja będzie miejscem spotkań nauki i biznesu oraz wymiany poglądów dotyczących innowacji i rozwoju w branży IT i IOT z obszaru Przemysłu 4.0. Park Naukowo - Technologiczny Euro-Centrum objął wydarzenie swoim patronatem. 

Innowacyjne rozwiązania IT w przemyśle 4.0 to konferencja dotycząca złożonego procesu transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw, który obejmuje integrację łańcucha wartości, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów i usług.

Czynnikiem napędzającym transformację w kierunku przemysłu 4.0 są coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby klientów i narastający trend personalizacji produktów i usług. Branża produkcyjna w Polsce i w Europie przechodzi transformację, co dodatkowo podkreśla istotność tematyki konferencji i znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego kraju.

Rozsądnie wdrożona automatyzacja IT w przemyśle powoduje usprawnienia, wzrost konkurencyjności, powstanie dodatkowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i szereg innych korzyści. Nasz cel to promocja i popularyzacja wyników działalności badawczo - rozwojowej w obszarze rozwiązań IT w przemyśle.

Konferencja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Patronat nad wydarzeniem objął Park Naukowo - Technologiczny Euro - Centrum. 

Więcej informacji o wydarzeniu na:   itprzemysl40.com 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .