ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons

> Budynek-4

Budynek 4

Budynek 4

Na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum działa Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych mieszczące się w budynku nr 4. Centrum Szkoleniowe powstało z myślą o instalatorach urządzeń zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz producentach i przedsiębiorcach testujących materiały wykorzystywane w budownictwie energooszczędnym. Wyposażone jest w pracownie warsztatowe kotłów małej mocy na paliwa stałe, pomp ciepła, systemów solarnych i systemów wentylacji.

W budynku mieści się też Centrum Testowania Systemów Solarnych wyposażone w stacjonarny symulator słoneczny do badania jakości urządzeń solarnych zwany „sztucznym słońcem” i będący jednym z kluczowych elementów tego laboratorium.

Dynamiczny rozwój technologii produkcji urządzeń do przetwarzania energii promieniowania słonecznego sprawił, że konieczne stało się potwierdzenie jakości i parametrów kolektorów słonecznych – nie tylko ze względów bezpieczeństwa i badań rozwojowych, ale przede wszystkim dla stworzenia i utrzymania wysokiej konkurencyjności na rynku, który jest obecnie bardzo chłonny dla takich produktów.

Centrum Testowania Systemów Solarnych to laboratorium wewnętrzne na bazie symulatora natężenia promieniowania słonecznego, składające się z: pola lamp (8 lamp), sztucznego nieba, układu wentylacyjnego, termostatu, czujników temperatury, urządzenia do generowania danych. „Sztuczne słońce” przeznaczone jest do badania sprawności kolektorów słonecznych wykorzystujących mieszaninę wody i glikolu jako nośnik ciepła. Jego bezpośrednim zadaniem jest pomiar wydajności kolektorów solarno-termicznych, zgodnie z normami EN 12975 i EN 12976.

Aktualne wyposażenie pozwala na określenie sprawności i wydajności kolektorów płaskich cieczowych oraz systemów solarnych. Symulator umożliwia także wykonanie badań naukowych, w których określa się wpływ promieniowania słonecznego na różnego rodzaju zjawiska i procesy w warunkach imitujących naturalne promieniowanie słoneczne.

 

Unikatową cechą  zainstalowanego sprzętu jest możliwość bardzo precyzyjnego ustawienia lamp w stosunku do badanej powierzchni, co podnosi jakość prowadzonego badania i wpływa na jego powtarzalność. Wkrótce laboratorium zostanie wyposażone w dodatkową aparaturę umożliwiającą badanie modułów fotowoltaicznych.

Centrum Testowania Systemów Solarnych powstało w związku z projektem „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Budynek 4

Budynek 4
Budynek 4
Budynek 4
Budynek 4
Budynek 4
Budynek 4
Budynek 4
Budynek 4
Budynek 4
Budynek 4
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .