ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
zapowiedzi

> > > Zaproszenie-na-dyskusje-o-energetyce-prosumenckiej-i-OZE

Zaproszenie na dyskusje o energetyce prosumenckiej i OZE

Zaproszenie na dyskusje o energetyce prosumenckiej i OZE

O zacieśnianiu współpracy przedsiębiorców i możliwościach realizacji wspólnych projektów w zakresie energetyki prosumenckiej i OZE będą dyskutowali przedstawiciele nauki, biznesu i administracji, którzy 8 czerwca 2018 przyjadą do katowickiego Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum. W tym dniu, przy okazji obrad XIV Forum Nowej Gospodarki na temat sprawiedliwej transformacji energetycznej dla województwa śląskiego, odbędą się warsztaty, spotkanie branżowe i spotkania przedsiębiorców. Wszystko prowadzone będzie w dynamicznej i merytorycznej formule, tzw. living lab. Rejestracja uczestników trwa.

Living Lab* czyli Laboratorium Innowacji. W takiej nowoczesnej formule będą dyskutowali uczestnicy warsztatów poświęconych technologiom przyszłości z zakresu energetyki prosumenckiej i OZE. Przedstawiciele administracji, nauki oraz biznesu poszukają i wskażą możliwości do realizacji wspólnych projektów z zakresu kilku konkretnych obszarów tematycznych, w tym: gospodarki zasobooszczędnej i energooszczędnej, zielonej gospodarki, gospodarki niskoemisyjnej czy rewitalizacji terenów zdegradowanych. Na każde spotkanie organizatorzy przewidzieli ok. 90 minut, a efektem wspólnych starań będzie opracowanie ekspertyzy w zakresie strategii rozwoju i analizy potrzeb sektora energetyki.

W ramach spotkania branżowego zaproszeni goście, wśród nich autorytety branży energetyki, socjologii i ochrony środowiska będą rozmawiali o przygotowaniach do grudniowego szczytu klimatycznego w Katowicach. Zastanowią się również czy zbliżająca się impreza i jej problematyka mogą okazać się szansą dla Śląska w zakresie rozwoju zielonej gospodarki. Spotkanie będzie okazja do wymiany poglądów na temat najlepszych praktyk dotyczących promowania postaw przedsiębiorczości i instrumentów wspierających rozwój przedsiębiorstw sektora energetyki.

Wydarzeniom Forum będzie też towarzyszyć spotkanie B2B, w sektorze energetyki (energetyka prosumencka, OZE), którego celem będzie skojarzenie i wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami w obszarze energetyki, a także wskazanie możliwych kierunków rozwoju branży.

Program obrad prezentuje się następująco:

10.00-11.30 – LIVING LAB – 3 WARSZTATY RÓWNOLEGŁE, blok przedpołudniowy

 • Warsztat 1 – GOSPODARKA ZASOBOOSZCZĘDNA I ENERGOOSZCZĘDNA
 • Warsztat 2 – GOSPODARKA ZRÓWNOWAŻONA
 • Warsztat 3 – GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

11:30 – 13:00 SPOTKANIE BRANŻOWE I SPOTKANIE B2B
SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
SPOTKANIE B2B W SEKTORZE ENERGETYKI (ENERGETYKA PROSUMENCKA, OZE)

13:30-15:00 -LIVING LAB – 3 WARSZTATY RÓWNOLEGŁE, blok popołudniowy

 • Warsztat 4 – GOSPODARKA WSPÓŁDZIELONA
 • Warsztat 5 – GOSPODARKA W OBIEGU ZAMKNIĘTYM
 • Warsztat 6 – REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

15:00 ZAKOŃCZENIE OBRAD I LUNCH

Rejestracja na poszczególne wydarzenia prowadzona jest za pośrednictwem elektronicznego formularza. Ilość miejsc jest ograniczona.

Dodatkowych informacji udziela Patryk Białas, dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, p.bialas@euro-centrum.com.pl; tel. +48 663 966 040.

Wydarzenia Living Lab, spotkanie B2B oraz spotkanie branżowe organizowane są w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”, który jest realizowany w ramach Działania 1.3 „Profesjonalizacja IOB” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

*Terminem tym określa się metodykę działań badawczo-wdrożeniowych o charakterze innowacyjnym, w ramach której innowacje technologiczne i procesowe są opracowywane, testowane i udoskonalane w warunkach rzeczywistych. Zasadniczym założeniem tej metodyki jest stworzenie warunków, w których innowacyjne produkty, usługi czy aplikacje opracowane w wyniku współpracy interdyscyplinarnych zespołów roboczych są wdrażane w organizacjach, dla których zostały przygotowane. Proces implementacji ma dowodzić skuteczności i efektywności zaproponowanych rozwiązań. Zaś informacje dotyczące udanych wdrożeń gromadzone są w postaci baz danych, które mogą stanowić cenny zasób benchmarkingu. Szczególnie istotnym założeniem Living Lab jest szeroko pojęte partnerstwo. Jest ono czynnikiem zwiększającym potencjał innowacyjny z uwagi na zróżnicowanie uczestników Laboratorium Innowacji (im większa różnorodność partnerów tym różniejsze idee i pomysły, a tym samym większa kreatywność). Jedną z fundamentalnych zasad przyjętych dla Laboratorium Innowacji jest nauczenie partnerów jak wspólnie poszukiwać nowych możliwości działania, a nie proponować gotowe rozwiązania lokalnych problemów.

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .