ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
zapowiedzi

> > > Warsztaty-o-energetyce-przyszlosci

Warsztaty o energetyce przyszłości

Warsztaty o energetyce przyszłości

20 października 2017 zapraszamy do Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum na rozmowy o technologiach energetycznych przyszłości. Pod takim tytułem zorganizowany będzie tu panel dyskusyjny z wykorzystaniem warsztatu w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To jedna z sesji wyjazdowych Kongresu. Rejestracja uczestników trwa. 

Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw rusza 18 października pod hasłem "Uwolnić biznes". Jego organizatorem jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, która od 27 lat zajmuje się promocją przedsiębiorczości i pobudza jej rozwój, stanowiąc przy tym miejsce dialogu i współpracy pomiędzy biznesem a administracją rządową i samorządową. 

Europejski Kongres MŚP od siedmiu lat gromadzi przedstawicieli nauki, biznesu i samorządu. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że ścisła współpraca między tymi środowiskami jest konieczna dla stworzenia nowej jakości rynku w zakresie prawa, zarządzania i edukacji zawodowej, co z kolei przyczyni się do wzmocnienia podstaw gospodarki kraju. Uczestnicy najblizszej edycji Kongresu, goście z kraju i zagranicy, będą dyskutowali na temat m.in.: wdrożenia nowych skutecznych modeli biznesowych, współpracy biznesu i nauki w zakresie opracowania kierunków kształcenia odpowiadających dynamicznym warunkom na rynku pracy, czy realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej oraz innych źródeł.  Wśród tematów Kongresu nie zabraknie tych, dotyczących ochrony środowiska, gospodarki energetycznej Polski i przeciwdziałaniu skutkom smogu. W realizacji tych sesji aktywnie uczestniczy Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum.  

20 października 2017 r. w budynku nr 8 Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach odbędzie się panel dyskusyjny z wykorzystaniem warsztatu pn. "Technologie energetyczne przyszłości". 

Tematyka panelu obejmować będzie:

 1. analizę potencjału rozwojowego obszarów technologicznych skupionych w SO RIS Energetyka,
 2. analizę SWOT potencjału technologiczno-innowacyjnego regionu w zakresie technologii energetycznych opartych o odnawialne i rozproszone źródła energii;
 3. analizę potencjału rozwojowego klastrów energetycznych w Polsce, w rozumieniu ustawy o OZE,
 4. analizę SWOT potencjału rozwoju klastrów energetycznych w Polsce i regionie śląskim;
 5. analizę potencjału rozwojowego technologii służących poprawie efektywności energetycznej i przeciwdziałaniu powstawania i skutkom smogu,
 6. analizę SWOT potencjału rozwoju technologii służących poprawie efektywności energetycznej i przeciwdziałaniu powstawania i skutkom smogu.

Panel potrwa w godzinach 8:00 - 16:00, będzie jedną z wyjazdowch imprez towarzyszących EKMŚP. Udział w nim jest bezpłatny, jednak wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie Kongresu. Serdecznie zapraszamy!

Organizacja sesji pn. "Technologie energetyczne przyszłości- panel dyskusyjny z wykorzystaniem warsztatu" jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z projektem Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania.

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .