ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
zapowiedzi

> > > Kongres-Malych-i-srednich-Przedsiebiorcow-w-Katowicach

Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorców w Katowicach

Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorców w Katowicach

W dniach 18-20 października br. Katowice staną się europejską stolicą przedsiębiorczości. Wszystko za sprawą Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, największej imprezy dla tego sektora, której siódma edycja zbliża się wielkimi krokami.  Sesje wyjazdowe Kongresu, poświęcone zagadnieniom przyszłości energetyki, odbędą się w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum.

Trzydniowy cykl debat, spotkań, warsztatów i wydarzeń towarzyszących to stały scenariusz Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który co roku przyciąga do Katowic tysiące gości z całej Polski, Europy i świata. Stałe motto wydarzenia to Nauka – Biznes – Samorząd RAZEM DLA GOSPODARKI. Najbliższa edycja Kongresu będzie prowadzona pod hasłem przewodnim „Uwolnić biznes!”, które jest postulatem przedsiębiorców, wyrażającym gotowość do zmiany prawa, postaw przedsiębiorczości, otwarcia się na nowe technologie oraz ekspansję zagraniczną.

Europejski Kongres MŚP to miejsce dla wszystkich, którzy chcą realnie działać na rzecz rozwoju własnej firmy i całej gospodarki. To również sposobność do otwarcia dyskusji na temat Konstytucji dla Biznesu i jej konsekwencji dla przedsiębiorców. Sesje panelowe i warsztaty obejmą kilka bloków tematycznych.

Przedsiębiorcy, naukowcy i samorządowcy rozmawiać będą m.in. o innowacyjności w zarządzaniu, prawie i podatkach, rynku pracy i edukacji czy finansowaniu MŚP. Wśród tematów Kongresu nie może zabraknąć dyskusji na temat gospodarki energetycznej opartej o odnawialne źródła energii. Ich partnerem merytorycznym jest Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum.

2 z 3 energetycznych paneli odbędą na terenie Parku, w budynku pasywnym nr 8, przy ul. Ligockiej 103. Pierwszego dnia Kongresu o godzinie 14:30 odbędzie się sesja pt. „Przyszłość polskiej energetyki opartej o odnawialne i rozproszone źródła energii”, której dyskusja będzie koncentrowała się na modelu przyszłości energetycznej Polski, jego pozycji względem trendów światowych oraz roli i miejscu energetyki opartej o rozproszone i odnawialne źródła energii.

19 października 2017 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbędzie się sesja pt. Klastry Energii. Wśród szczegółowo omawianych zagadnień sesji znajdą się m.in. : rozwój energetyki w świecie w oparciu o odnawialne i rozproszone źródła energii, Ustawa o OZE a tworzenie klastrów energetycznych oraz Lokalne inicjatywy energetyczne jako szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Początek sesji zaplanowano na godzinę 14:00.

Trzeciego dnia Kongresu o godz. 9:00 na terenie Parku odbędzie się panel dyskusyjny Technologie energetyczne przyszłości z wykorzystaniem warsztatu, którego uczestnicy przeprowadzą analizę potencjału rozwojowego technologii energetycznych oraz analizę SWOT potencjału technologiczno-innowacyjnego regionu w zakresie technologii energetycznych. Sesja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z projektem Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania.

Rejestracja na poszczególne panele odbywa się poprzez stronę internetową VII edycji Europejskiego Kongresu MŚP. Tam też można śledzić aktualne informacje oraz pobrać szczegółowy program wydarzenia.

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .