ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
informacje

> > > Slaskie-pod-blekitnym-niebem-...-nabor-wnioskow-trwa

Śląskie pod błękitnym niebem ... nabór wniosków trwa

Śląskie pod błękitnym niebem ... nabór wniosków trwa

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konkursie o dofinansowanie w ramach działania 1.2. „Silesia pod błękitnym niebem”. To dofinansowanie unijne do działań badawczych i wdrożeniowych, dedykowane przedsiębiorstwom oraz jednostkom naukowym zainteresowanym realizacją projektów na rzecz poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia.

Działanie „Silesia pod błękitnym niebem” wdrażane jest we współpracy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków na badania przemysłowe realizowane w ramach konsorcjów naukowo – przemysłowych.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oferuje wsparcie na:

- prace rozwojowe w przedsiębiorstwach sektora MŚP i w dużych firmach;
- prace rozwojowe wraz z wdrożeniem w firmach mikro, małych i średnich;
- prace rozwojowe realizowane w konsorcjach naukowo-przemysłowych z możliwością wdrożenia wyników prac w przedsiębiorstwie sektora MŚP.

Alokacja na działanie 1.2. „Silesia pod błękitnym niebem” w części wdrażanej przez ŚCP wynosi 50.000.000 zł

Środki przeznaczane są na badania naukowe w takich obszarach jak: energetyka, inżynieria biomedyczna, informatyka, transport oraz medycyna.

Pierwsza edycja konkursu „Silesia pod błękitnym niebem” prowadzi nabory od 29.11.2018 r. do 28.02.2019 r.

Dlaczego warto zainteresować się konkursem 1.2.”Silesia pod błękitnym niebem”?

- konkurs dotyczy zagadnień kluczowych z punktu widzenia interesów społecznych;
- konkurs daje szanse realizacji projektów badawczych również firmom dużym;
- jest to unikatowa możliwość dla sektora MŚP by w ramach jednego projektu płynnie przejść od prac rozwojowych do działań wdrożeniowych;
- w przypadku realizacji projektu obejmującego zarówno prace rozwojowe jak i wdrożeniowe, firmy sektora MŚP jako wydatki kwalifikowalne mogą ująć również wydatki na prace przedwdrożeniowe;
- wysokość wsparcia wydatków ponoszonych przez sektor MŚP to maksymalnie 45%, wsparcie wydatków kwalifikowanych ponoszonych przez firmy duże to 25%, natomiast jednostki badawcze w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego mogą liczyć na wsparcie nawet 100%.

Dokumentacja konkursowa dla działania wdrażanego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości dostępna jest pod adresem https://scp-slask.pl/lsi/nabor/377

Szczegółowych informacji udziela punkt kontaktowy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 91 71/77, e-mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl .

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .