ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
informacje

> > > Szwajcarsko-francuska-delegacja-w-Parku

Szwajcarsko-francuska delegacja w Parku

Szwajcarsko-francuska delegacja w Parku

9 marca 2018 gościliśmy w Parku wiceprezydenta miasta Sierre z kantonu Valais w Szwajcarii oraz przedstawiciela miasta Saint-Etienne we Francji, którzy przyjechali do Katowic na zaproszenie katowickiego magistratu.

Jednym z celów wizyty było szukanie efektywnych sposobów produkowania i magazynowania energii.
Podczas tradycyjnego spaceru przedstawiciele Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum zaprezentowali techniczną stronę tutejszych przyjaznych dla środowiska budynków, a także pracownie szkoleniowe i laboratoria do badania instalacji OZE.

Ponadto pan Paweł Podsiadło, wiceprezes ds. informatyki i innowacji, przedstawił model działania interfejsu do prosumenckich mikroinstalacji energetycznych i elektrycznych, który powstał dzięki współpracy Parku z inżynierami Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Urządzenie pozwala na bardziej racjonalne gospodarowanie energią i paliwami. Łączy techniki sterowania rozpływem energii w instalacjach budynkowych (cieplnych i elektrycznych), techniki optymalizacji pracy źródeł odnawialnych i techniki sterowania magazynami energii cieplnej i elektrycznej. 

Szwajcarsko-francuska delegacja w Parku, 09.03.2018 r.

Szwajcarsko-francuska delegacja w Parku, 09.03.2018 r.
Szwajcarsko-francuska delegacja w Parku, 09.03.2018 r.
Szwajcarsko-francuska delegacja w Parku, 09.03.2018 r.
Szwajcarsko-francuska delegacja w Parku, 09.03.2018 r.
Szwajcarsko-francuska delegacja w Parku, 09.03.2018 r.
Szwajcarsko-francuska delegacja w Parku, 09.03.2018 r.
Szwajcarsko-francuska delegacja w Parku, 09.03.2018 r.
Szwajcarsko-francuska delegacja w Parku, 09.03.2018 r.
Szwajcarsko-francuska delegacja w Parku, 09.03.2018 r.
Szwajcarsko-francuska delegacja w Parku, 09.03.2018 r.
Szwajcarsko-francuska delegacja w Parku, 09.03.2018 r.
Szwajcarsko-francuska delegacja w Parku, 09.03.2018 r.
Szwajcarsko-francuska delegacja w Parku, 09.03.2018 r.
Szwajcarsko-francuska delegacja w Parku, 09.03.2018 r.
Szwajcarsko-francuska delegacja w Parku, 09.03.2018 r.
Szwajcarsko-francuska delegacja w Parku, 09.03.2018 r.
Szwajcarsko-francuska delegacja w Parku, 09.03.2018 r.
Szwajcarsko-francuska delegacja w Parku, 09.03.2018 r.
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .