ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
informacje

> > > Szkolenie-techniczne-z-zakresu-urzadzen-grzewczych-na-paliwa-stale

Szkolenie techniczne z zakresu urządzeń grzewczych na paliwa stałe

Szkolenie techniczne z zakresu urządzeń grzewczych na paliwa stałe

1 grudnia 2017 w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum odbyło się szkolenie techniczne z zakresu urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz wyzwań, jakie stoją przed branżą w obliczu nowych przepisów środowiskowych, technologicznych i konstrukcyjnych. W jego przygotowanie zaangażowała się Polska Izba Ekologii, która zaprosiła do współpracy m.in. Politechnikę Śląską i Akademię Górniczo-Hutniczą.

Szkolenie miało na celu omówienie szeregu niezbędnych zagadnień dotyczących innowacyjnych w produkcji  urządzeń grzewczych małej mocy na paliwa stałe – kopalne i stałe biopaliwa, umożliwiających spełnienie nowych uregulowań prawnych krajowych i UE, w tym rozporządzeń Komisji (UE) w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu.

Uczestnikami spotkania byli  producenci urządzeń grzewczych na paliwa stałe – kotłów c.o., ogrzewaczy pomieszczeń, kominków zasilanych paliwami kopalnymi i stałymi biopaliwami, pracownicy kadry inżynieryjno- technicznej, konstrukcyjnej i zarządzającej.

Wśród omawianych zagadnień znalazły się między innymi: wymagania środowiskowe i ekonomiczne w aspekcie rozwoju czystych technik spalania paliw stałych w instalacjach małej mocy, z uwzględnieniem właściwości paliw stałych kopalnych i biogenicznych, niskoemisyjne i wysokosprawne wykorzystanie paliw stałych w urządzeniach grzewczych małej mocy oraz Współpraca urządzeń grzewczych na paliwa stałe z instalacjami OZE.

Organizatorem szkolenia była  Polska Izba Ekologii Katowice, współorganizatorami: Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Katedra Zrównoważonego Rozwoju AGH, Instytut Zrównoważonej Energetyki Kraków, Instytut Metalurgii Żelaza Gliwice, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. w Katowicach.

Szkolenie techniczne z zakresu urządzeń grzewczych na paliwa stałe, 1.12.17 r.

Szkolenie techniczne z zakresu urządzeń grzewczych na paliwa stałe, 1.12.17 r.
Szkolenie techniczne z zakresu urządzeń grzewczych na paliwa stałe, 1.12.17 r.
Szkolenie techniczne z zakresu urządzeń grzewczych na paliwa stałe, 1.12.17 r.
Szkolenie techniczne z zakresu urządzeń grzewczych na paliwa stałe, 1.12.17 r.
Szkolenie techniczne z zakresu urządzeń grzewczych na paliwa stałe, 1.12.17 r.
Szkolenie techniczne z zakresu urządzeń grzewczych na paliwa stałe, 1.12.17 r.
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .