ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
informacje

> > > Regiony-partnerskie-DPP-planuja-energetyczna-przyszlosc

Regiony partnerskie DPP planują energetyczną przyszłość

Regiony partnerskie DPP planują energetyczną przyszłość

Śląskie, Małopolskie, Opolskie. 12 lipca 2018 przedstawiciele tych trzech regionów przyjechali do Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum na spotkanie koordynacyjne w zakresie energetyki, zorganizowane przez Dom Polski Południowej w Brukseli. Energetyka to, obok innowacji i wyzwań demograficznych, jedna z trzech kluczowych kompetencji tej organizacji, będącej wspólnym przedstawicielstwem regionów Polski Południowej przy strukturach europejskich.

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum był pierwszym przystankiem delegacji brukselskiej podczas dwudniowej wizyty studyjnej na Śląsku. Tematem przeprowadzonych u nas rozmów były obecne działania, jakie podejmują poszczególne województwa w zakresie poprawy efektywności energetycznej, ochrony środowiska albo stosowania odnawialnych źródeł energii. Oprócz wymiany doświadczeń i poglądów na temat osiągnięć oraz wyzwań, które stoją przed regionami na przykład w walce z niską emisją, ważnym punktem dyskusji było również planowanie wspólnych działań na kolejne lata.

W spotkaniu, które otworzyli prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś (przewodniczący Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia” oraz Roman Trzaskalik (prezes PNT Euro-Centrum), wzięli udział reprezentanci marszałków regionów, szefowie departamentów środowiska, przedstawiciele organizacji branżowych, biznesu oraz środowisk naukowych.

Dom Polski Południowej w Brukseli powstał w 2014 roku z inicjatywy marszałków województw: śląskiego, małopolskiego i opolskiego. W ramach swojej działalności monitoruje legislację unijną, promuje najważniejsze osiągnięcia regionów, organizując konferencje i wizyty studyjne w Brukseli. Dodatkowo informuje o możliwościach pozyskania środków, konkursach i projektach europejskich.

Spotkania tematyczne dot. energii przedstawicieli regionów Domu Polski Południowej w Brukseli na Śląsku, 12.07.2018

Spotkania tematyczne dot. energii przedstawicieli regionów Domu Polski Południowej w Brukseli na Śląsku, 12.07.2018
Spotkania tematyczne dot. energii przedstawicieli regionów Domu Polski Południowej w Brukseli na Śląsku, 12.07.2018
Spotkania tematyczne dot. energii przedstawicieli regionów Domu Polski Południowej w Brukseli na Śląsku, 12.07.2018
Spotkania tematyczne dot. energii przedstawicieli regionów Domu Polski Południowej w Brukseli na Śląsku, 12.07.2018
Spotkania tematyczne dot. energii przedstawicieli regionów Domu Polski Południowej w Brukseli na Śląsku, 12.07.2018
Spotkania tematyczne dot. energii przedstawicieli regionów Domu Polski Południowej w Brukseli na Śląsku, 12.07.2018
Spotkania tematyczne dot. energii przedstawicieli regionów Domu Polski Południowej w Brukseli na Śląsku, 12.07.2018
Spotkania tematyczne dot. energii przedstawicieli regionów Domu Polski Południowej w Brukseli na Śląsku, 12.07.2018
Spotkania tematyczne dot. energii przedstawicieli regionów Domu Polski Południowej w Brukseli na Śląsku, 12.07.2018
Spotkania tematyczne dot. energii przedstawicieli regionów Domu Polski Południowej w Brukseli na Śląsku, 12.07.2018
Spotkania tematyczne dot. energii przedstawicieli regionów Domu Polski Południowej w Brukseli na Śląsku, 12.07.2018
Spotkania tematyczne dot. energii przedstawicieli regionów Domu Polski Południowej w Brukseli na Śląsku, 12.07.2018
Spotkania tematyczne dot. energii przedstawicieli regionów Domu Polski Południowej w Brukseli na Śląsku, 12.07.2018
Spotkania tematyczne dot. energii przedstawicieli regionów Domu Polski Południowej w Brukseli na Śląsku, 12.07.2018
Spotkania tematyczne dot. energii przedstawicieli regionów Domu Polski Południowej w Brukseli na Śląsku, 12.07.2018
Spotkania tematyczne dot. energii przedstawicieli regionów Domu Polski Południowej w Brukseli na Śląsku, 12.07.2018
Spotkania tematyczne dot. energii przedstawicieli regionów Domu Polski Południowej w Brukseli na Śląsku, 12.07.2018
Spotkania tematyczne dot. energii przedstawicieli regionów Domu Polski Południowej w Brukseli na Śląsku, 12.07.2018
Spotkania tematyczne dot. energii przedstawicieli regionów Domu Polski Południowej w Brukseli na Śląsku, 12.07.2018
Spotkania tematyczne dot. energii przedstawicieli regionów Domu Polski Południowej w Brukseli na Śląsku, 12.07.2018
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .