ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons

> Zielony-manifest-dla-slaska

Zielony manifest dla Śląska

Zielony manifest dla Śląska

Sprawiedliwej transformacji energetycznej, społecznej, środowiskowej i gospodarczej bez paliw kopalnych, ubóstwa energetycznego i degradacji środowiska naturalnego – takie postulaty, we wspólnym manifeście, sformułowali uczestnicy Zielonego Laboratorium Idei.

5 i 6 grudnia 2018 w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum odbyły się warsztaty pn. Zielone Laboratorium Idei. Ich uczestnicy, wśród nich społecznicy, przedstawiciele administracji, nauki oraz biznesu, ekolodzy, ekonomiści i socjologowie, pracowali nad 4 projektami w obszarach: Zielona wizja Śląska, Energia obywatelska na Śląsku, Śląskie efektywne energetycznie, Błękitne niebo nad Śląskiem. Efektem żywej dyskusji, przeprowadzonej w formule tzw. smart lab, został opracowany wspólny manifest do władz. Jego treść publikujemy poniżej.

My mieszkańcy Śląska, jesteśmy świadomi naszej wspólnej odpowiedzialności za zmiany klimatu, a także potrzeby działań na poziomie lokalnym i regionalnym. Nie mamy czasu, dlatego apelujemy:

My Mieszkańcy Śląska domagamy się czystego powietrza, czystej wody, czystej energii i więcej zieleni w naszych miastach. Chcemy sprawiedliwej transformacji energetycznej, społecznej, środowiskowej i gospodarczej bez paliw kopalnych, ubóstwa energetycznego i degradacji środowiska naturalnego.

Śląsk odgrywa ważną rolę w historii Polski oraz Europy jak jedno z miejsc, w których tworzyła się rewolucja przemysłowa. Czas by to tu odbyła się kolejna rewolucja, tym razem klimatyczna.

Potrzebujemy zmiany systemu energetycznego w Polsce i żądamy nowej, spójnej polityki energetycznej, która opiera się na szerokim dialogu społecznym: obywateli, ekspertów, naukowców, aktywistów i samorządowców.

W trosce o nasz wspólny dom – planetę Ziemię, domagamy się:

 • Energetyki obywatelskiej stanowiącej fundament transformacji energetycznej w Polsce i odejścia od paliw kopalnych w kierunku energetyki opartej na źródłach odnawialnych i rozproszonych.
 • Błękitnego nieba nad Śląskiem – przygotowania długofalowego planu ogrzewania i ograniczenia zanieczyszczenia powietrza
 • Odpowiedzialnej polityki klimatycznej – stabilnego poziomu podatków i prawa lokalnego
 • Opracowania systemu wsparcia społecznego w zakresie ubóstwa energetycznego
 • Opracowania i wdrożenia koncepcji edukacji ekologicznej – obejmującej od najmłodszych lat kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich, zasady zrównoważonego rozwoju, podstawowe prawa człowieka i zwierząt oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu
 • Stworzenia mechanizmów ograniczających import używanych samochodów wysokoemisyjnych
 • Powstania sprawnej sieci transportu publicznego: wszystkie pojazdy bezemisyjne, a transport publiczny bezpłatny
 • Powszechnej termomodernizacji budynków oraz poprawy efektywności energetycznej w przemyśle i usługach
 • „Zero waste policy” – więcej recyklingu i rozsądnej utylizacji odpadów
 • Wspierania rozwoju tańszych nowoczesnych technologii energetycznych

Warsztaty Zielone Laboratorium Idei były realizowane w ramach projektu "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" finansowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Zielone Laboratorium Idei, 5-6.12.2018

Zielone Laboratorium Idei, 5-6.12.2018
Zielone Laboratorium Idei, 5-6.12.2018
Zielone Laboratorium Idei, 5-6.12.2018
Zielone Laboratorium Idei, 5-6.12.2018
Zielone Laboratorium Idei, 5-6.12.2018
Zielone Laboratorium Idei, 5-6.12.2018
Zielone Laboratorium Idei, 5-6.12.2018
Zielone Laboratorium Idei, 5-6.12.2018
Zielone Laboratorium Idei, 5-6.12.2018
Zielone Laboratorium Idei, 5-6.12.2018
Zielone Laboratorium Idei, 5-6.12.2018
Zielone Laboratorium Idei, 5-6.12.2018
Zielone Laboratorium Idei, 5-6.12.2018
Zielone Laboratorium Idei, 5-6.12.2018
Zielone Laboratorium Idei, 5-6.12.2018
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .