ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons

> Projekt-OPEN---inwestycja-w-kadry

Projekt OPEN - inwestycja w kadry

Projekt OPEN - inwestycja w kadry

O Projekcie

Projekt OPEN to zwrotny instrument finansowy w postaci nieoprocentowanych pożyczek na różne formy kształcenia, realizowanych zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami (w innych krajach Unii Europejskiej), z których może zostać sfinansowane do 100% kosztów kształcenia.

Z finansowania wyłączone studia I, II i III stopnia. Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść od 1000 zł do 100 000 zł, a każdy z Uczestników Projektu może skorzystać z niego kilkukrotnie.

Dodatkowo po ukończeniu kształcenia pożyczka zostanie umorzona o 15% swojej wartości. Natomiast po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć do 25%.


Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Projekt skierowany jest do wszystkich osób dorosłych zamieszkałych w Polsce, które są zainteresowane podniesieniem własnych kwalifikacji. Od Uczestników nie jest wymagany wkład własny. O przyznaniu pożyczki będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Pożyczki zaciągane przez pracowników mogą być łączone z wydatkowaniem środków z Zakładowego Funduszu Szkoleniowego, co przyczyni się do zwiększenia możliwości dofinansowania większej liczby usług edukacyjnych dla pracowników.

Jak aplikować?

W celu aplikowania o pożyczkę należy wejść na stronę www.open.frp.pl, na której dostępny jest wniosek on-line. Po wypełnieniu formularza oraz przesłaniu wymaganych dokumentów przeprowadzona zostanie ocena formalna oraz merytoryczna, której celem będzie zbadanie kompletności dokumentacji oraz wiarygodności przedstawionych dokumentów. Uczestnicy zostaną indywidualnie poinformowani o przebiegu procesu aplikowania.


W celu uzyskania dalszych informacji oraz aplikowania o pożyczkę zapraszamy na stronę: www.open.frp.pl .

ZAŁĄCZNIKI:
Projekt OPEN - inwestycja w kadry
Ulotka informacyjna OPEN

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .