ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons

> Komunikat-o-zmianach-w-skladzie-zarzadu-Parku

Komunikat o zmianach w składzie zarządu Parku

Komunikat o zmianach w składzie zarządu Parku

Uprzejmie informujemy, że decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dniem 1 sierpnia 2018 roku wprowadzone zostają zmiany w składzie zarządu Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-Centrum” sp. z o.o.

Z chwilą podjęcia uchwały, stanowisko prezesa zarządu obejmuje pan Paweł Podsiadło, dotychczasowy wiceprezes spółki, kierujący pionem informatyki i innowacji.

Wcześniejszy prezes, pan Roman Trzaskalik, z dniem 1 sierpnia br. obejmuje stanowisko wiceprezesa. Funkcja pana Mirosława Bobrzyńskiego (wiceprezesa zarządu) nie ulega zmianie. Jednocześnie informujemy, że z zarządu odchodzi pani Monika Pilip, pełniąca rolę wiceprezesa Parku.

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .