ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons

> Informacja-o-zmianach-w-skladzie-zarzadu

Informacja o zmianach w składzie zarządu

Informacja o zmianach w składzie zarządu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 lutego 2019 odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o. Podjęto na nim uchwałę o zmianach w składzie zarządu spółki.

Z chwilą podjęcia uchwały, zarząd i reprezentacja spółki pn. Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum działają dwuosobowo. Do pełnienia funkcji powołani zostali: pan Mirosław Bobrzyński na stanowisko wiceprezesa zarządu oraz pan Roman Trzaskalik na stanowisko wiceprezesa zarządu.

Nadmieniamy, że Zgromadzenie Wspólników Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum zostało poprzedzone posiedzeniem Rady Nadzorczej Euro-Centrum S.A. Organ nadzorczy zdecydował, że zarząd spółki będzie działał dwuosobowo i do jego składu powołał analogicznie: pana Mirosława Bobrzyńskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu oraz pana Romana Trzaskalika na stanowisko wiceprezesa zarządu.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 22 lutego 2019 roku współpracę z Parkiem zakończył  pan Paweł Podsiadło, który w okresie od 1 sierpnia 2018 do 22 lutego 2019 piastował stanowisko prezesa zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum oraz wiceprezesa zarządu Euro-Centrum S.A.

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .